Ochrana dat

1)  Informace o shromažďování osobních údajů a kontaktní údaje odpovědné osoby

1.1 Jsme rádi, že jste navštívili naše webové stránky a děkujeme za váš zájem. Níže vás informujeme o nakládání s vašimi osobními údaji při používání našich webových stránek. Osobní údaje jsou všechny údaje, které umožňují vaši osobní identifikaci.

1.2 Za zpracování údajů na těchto webových stránkách ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (DSGVO) odpovídá společnost KONICK EXIM TRADING, s. r. o., Školská 694/32, Praha 1 – Nové Město, Praha, 110 00, Česká Republika. Odpovědnou osobou za zpracování osobních údajů je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo ve shodě s jinými rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů.

1.3 Z důvodů bezpečnosti a ochrany přenosu osobních údajů a jiného důvěrného obsahu (například objednávky nebo dotazy odpovědné osobě) používá tato webová stránka SSL nebo internetové připojení. TLS šifrování. Šifrované připojení poznáte podle řetězce „https: //“ a ikony zámku na liště prohlížeče.

2) Shromažďování údajů při návštěvě našich webových stránek

V případě pouze informativního použití našich webových stránek, tj. pokud se nezaregistrujete nebo nám jinak neposkytnete informace, shromažďujeme pouze údaje, které váš prohlížeč předá našemu serveru. Když navštívíte naše webové stránky, shromažďujeme následující informace, které jsou pro nás technicky nezbytné k zobrazení webové stránky: – Naše navštívené webové stránky – Datum a čas v době přístupu – Množství odeslaných dat v bajtech – Zdroj / reference, ze které jste přišli na stránku – Použitý prohlížeč – Použitý operační systém – Použitá IP adresa (v případě potřeby: v anonymní podobě). Zpracování se provádí v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. f DSGVO na základě našeho oprávněného zájmu zlepšit stabilitu a funkčnost našeho webu. K přenosu nebo jinému použití dat nedochází. Vyhrazujeme si však právo zpětně zkontrolovat soubory protokolu serveru, pokud by konkrétní důkazy poukazovaly na nezákonné použití.

3) Cookies

Aby byla návštěva našich webových stránek atraktivní a aby bylo možné využívat některé funkce, používáme na různých stránkách tzv. cookies. Jedná se o malé textové soubory uložené ve vašem zařízení. Některé soubory cookie, které používáme, jsou smazány na konci relace prohlížeče, tj. po zavření prohlížeče (tzv. soubory cookie relace). Jiné soubory cookie zůstávají ve vašem zařízení a umožňují nám nebo našemu partnerovi (cookies třetích stran) rozpoznat váš prohlížeč při vaší příští návštěvě (trvalé soubory cookie). Když jsou soubory cookie nastaveny, shromažďují a zpracovávají jednotlivé informace o uživatelích, jako jsou údaje o prohlížeči a poloze, jakož i hodnoty IP adresy jednotlivě. Trvalé soubory cookie se automaticky vymažou po určité době, která se může lišit v závislosti na souboru cookie. V některých případech se soubory cookie používají ke zjednodušení procesu objednávání uložením nastavení (např. zapamatování obsahu virtuálního nákupního košíku pro pozdější návštěvu webu). Pokud jsou osobní soubory cookie zpracovávány také jednotlivými námi zpracovávanými soubory cookie, je zpracování prováděno v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. b DSGVO buď pro plnění smlouvy nebo v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. f DSGVO pro ochranu našich oprávněných zájmů na co nejlepší funkčnosti webu a také zákaznicky přívětivém a efektivním designu návštěvy stránky. Můžeme spolupracovat s reklamními partnery, aby pro vás byly naše webové stránky zajímavější. Za tímto účelem jsou v tomto případě při návštěvě našich webových stránek ukládány soubory cookie partnerskými společnostmi na váš pevný disk (cookies třetích stran). Když spolupracujeme s uvedenými inzerenty, budete jednotlivě a samostatně informováni o používání těchto souborů cookie a rozsahu shromážděných informací v následujících odstavcích. Vezměte prosím na vědomí, že si svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení cookies a individuálně se rozhodli o jejich přijetí nebo pro konkrétní případy nebo obecně přijetí cookies vyloučili. Každý prohlížeč se liší způsobem, jakým spravuje nastavení souborů cookie. To je popsáno v nabídce Nápověda každého prohlížeče, která vysvětluje, jak změnit nastavení souborů cookie. Ty lze nalézt pro příslušný prohlížeč pod následujícími odkazy:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Firefox: https://support.mozilla.org/en/kb/cookies-allow-and-dispose

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&hlrm=en&answer=95647

Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html

Vezměte prosím na vědomí, že funkčnost našich webových stránek může být omezena, pokud soubory cookie nepřijmete.

4) Kontakt

Při kontaktu s námi (například prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu) dochází ke shromažďování osobních údajů. Jaké údaje se shromažďují v případě kontaktního formuláře, lze zjistit z příslušného kontaktního formuláře. Tyto údaje jsou uchovávány a používány výhradně za účelem zodpovězení vašeho požadavku nebo pro navázání kontaktu a související technickou administrativu. Právním základem pro zpracování údajů je náš oprávněný zájem odpovědět na vaši žádost v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. f DSGVO. Pokud je váš kontakt zaměřen na uzavření smlouvy, pak dalším právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. b DSGVO. Vaše údaje budou po konečném zpracování vaší žádosti vymazány, jedná se o případ, kdy lze z okolností usuzovat, že je daná záležitost s konečnou platností objasněna, a za předpokladu, že nejsou v rozporu žádné zákonné požadavky na uchovávání.

5) Zpracování údajů při zřízení zákaznického účtu a pro plnění smlouvy

Podle čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. b DSGVO, osobní údaje budou nadále shromažďovány a zpracovávány, když nám je poskytnete za účelem uzavření smlouvy nebo založení zákaznického účtu. Které údaje se shromažďují, lze zjistit z příslušných vstupních formulářů. Smazání vašeho zákaznického účtu je možné kdykoli a lze to provést prostřednictvím zprávy s adresou odpovědné osoby. Údaje, které jste nám poskytli, ukládáme a používáme pro plnění smlouvy. Po skončení smlouvy nebo smazání vašeho zákaznického účtu budou vaše údaje zablokovány s ohledem na daňové a obchodní lhůty uchovávání a po uplynutí těchto lhůt smazány, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším použitím vašich údajů nebo pokud zákon nepovolí další používání údajů naší stranou, o čemž vás budeme níže informovat.

6) Zpracování dat pro zpracování objednávky

6.1 Za účelem zpracování vaší objednávky spolupracujeme s následujícími poskytovateli služeb, kteří nám zcela nebo částečně pomáhají při realizaci uzavřených smluv. Tyto osobní údaje budou předány těmto poskytovatelům služeb v souladu s následujícími informacemi. Námi shromážděné osobní údaje budou předány přepravní společnosti pověřené dodáním v rámci smlouvy, pokud je to nezbytné pro dodání zboží. Vaše platební údaje předáme pověřené bance jako součást platebního procesu, pokud je to nutné pro platební proces. Pokud jsou využíváni poskytovatelé platebních služeb, budeme vás o tom výslovně informovat níže. Právním základem pro přenos údajů je čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. b DSGVO.

6.2 Předání osobních údajů poskytovatelům přepravních služeb – DHL, DB Schenker, DPD, PPL nebo jiným logistickým společnostem třetích stran. Například v případě, že je zboží doručováno poskytovatelem přepravních služeb DHL (Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Strasse 20, 53113 Bonn), poskytneme vaši e-mailovou adresu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. DSGVO před dodáním zboží za účelem koordinace termínu dodání nebo oznámení o doručení společnosti DHL, pokud jste k tomu dali výslovný souhlas v procesu objednávky. V opačném případě poskytneme za účelem služby v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. b DSGVO pouze jméno příjemce a doručovací adresu. Předání je pouze v rozsahu nezbytném pro dodání zboží. V tomto případě není možná předchozí dohoda o termínu dodání s DHL nebo oznámení o doručení. Souhlas lze kdykoli s účinkem do budoucna odvolat vůči výše uvedené osobě nebo vůči poskytovateli přepravních služeb.

6.3 Využití poskytovatelů platebních služeb (poskytovatelů platebních služeb) – PayPal, GoPay nebo bankovních institucí třetích stran. Například při platbě přes PayPal, kreditní kartou přes PayPal, inkasem přes PayPal nebo – pokud je nabízeno – „nákup na účet“ nebo „platba na splátky“ přes PayPal, převedeme vaše platební údaje do PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (dále jen „PayPal“). Zveřejnění je provedeno v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. b DSGVO a pouze pokud je to nezbytné pro proces platby. PayPal si pro platební metody vyhrazuje kreditní kartu přes PayPal, inkaso přes PayPal nebo – pokud je nabízeno – „nákup na účet“ nebo „splátka“ přes PayPal provedení kontroly kreditu. V případě potřeby budou vaše platební údaje zpracovány v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. f DSGVO na základě oprávněného zájmu společnosti PayPal na určení jejich solventnosti vůči úvěrovým institucím prošel. Výsledek kreditní kontroly statistické pravděpodobnosti nesplácení využívá PayPal pro účely rozhodování o poskytnutí příslušné platební metody. Kreditní informace mohou obsahovat hodnoty pravděpodobnosti (tzv. hodnoty skóre). Pokud jsou hodnoty skóre zahrnuty ve výsledcích ratingu, jsou založeny na vědecky uznávaném matematicko-statistickém postupu. Výpočet hodnot skóre zahrnuje, ale není omezen na, adresní data. Další informace o ochraně údajů, mimo jiné o používaných agenturách pro úvěrové reference, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full Můžete vznést námitku proti toto zpracování vašich údajů kdykoli zasláním zprávy společnosti PayPal. Společnost PayPal však může být nadále oprávněna zpracovávat vaše osobní údaje, pokud je to nezbytné pro smluvní platbu.

6.4 Kontrola bonity

Naše společnost pravidelně kontroluje vaši bonitu při uzavírání smluv a v určitých případech, kdy existuje oprávněný zájem, i u stávajících zákazníků. Za tímto účelem předáváme vaše jméno a kontaktní údaje – informace podle čl. 14 základního nařízení EU o ochraně údajů o zpracování údajů.

7) Online marketingové využití sledování konverzí Google AdWords

Tato webová stránka používá online reklamní program Google AdWords a jako součást Google AdWords sledování konverzí Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen „Google“). Nabídku Google AdWords využíváme k tomu, abychom upozornili na naše atraktivní nabídky pomocí reklamních materiálů (tzv. Google Adwords) na externích webových stránkách. Ve vztahu k údajům reklamních kampaní dokážeme určit, jak úspěšná jsou jednotlivá reklamní opatření. Máme zájem vám zobrazovat reklamy, které vás zajímají, učinit pro vás naše webové stránky zajímavějšími a dosáhnout spravedlivé kalkulace reklamních nákladů. Soubor cookie pro sledování konverzí se nastaví, když uživatel klikne na reklamu AdWords poskytovanou Googlem. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají ve vašem počítačovém systému. Tyto soubory cookie obvykle ztrácejí platnost po 30 dnech a neslouží k osobní identifikaci. Pokud uživatel navštíví určité stránky tohoto webu a soubor cookie ještě nevypršel, Google a my můžeme rozpoznat, že uživatel klikl na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku. Každý zákazník Google AdWords obdrží jiný soubor cookie. Soubory cookie nelze sledovat prostřednictvím webových stránek inzerentů AdWords. Informace shromážděné pomocí konverzního souboru cookie se používají ke generování statistik konverzí pro inzerenty AdWords, kteří se rozhodli pro sledování konverzí. Zákazníci jsou informováni o celkovém počtu uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli přesměrováni na stránku značky pro měření konverzí. Nedostávají však informace, které uživatele osobně identifikují. Pokud se nechcete účastnit sledování, můžete toto použití zablokovat deaktivací souboru cookie sledování konverzí Google prostřednictvím jeho internetového prohlížeče v části Uživatelské předvolby. Nebudete zahrnuti do statistik sledování konverzí. Google AdWords používáme na základě našeho oprávněného zájmu o cílení reklam. Umění. 6 odst. 1 písm. 1 lit. f DSGVO. Společnost Google LLC se sídlem v USA je certifikována v rámci štítu US Privacy Shield, který zajišťuje soulad s úrovní ochrany údajů v EU. Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na následující internetové adrese: http://www.google.com/policies/privacy/

Soubory cookie můžete trvale deaktivovat jejich zablokováním odpovídajícím nastavením softwaru prohlížeče nebo stažením a instalací prohlížeče plug-in dostupný pod následujícím odkazem: http://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de

Vezměte prosím na vědomí, že některé funkce tohoto webu nelze používat nebo mohou být používány pouze v omezené míře, pokud máte deaktivoval používání cookies.

8) Služby webové analýzy Google (Universal) Analytics – Google Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics, službu webové analýzy společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen „Google“). Google Analytics používá takzvané „cookies“, textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a které umožňují analýzu vašeho používání webové stránky. Informace generované souborem cookie o vašem používání této webové stránky (včetně zkrácené IP adresy) se obvykle přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají. Tento web používá Google Analytics výhradně s rozšířením „_anonymizeIp ()“, které zajišťuje anonymizaci IP adresy zkrácením a vylučuje přímý osobní odkaz. Rozšíření předem zkrátí vaši IP adresu společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa odeslána na server Google v USA a tam zkrácena. V těchto výjimečných případech se toto zpracování provádí v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. f DSGVO na základě našeho oprávněného zájmu o statistickou analýzu chování uživatelů pro účely optimalizace a marketingu. Google použije tyto informace naším jménem k vyhodnocení vašeho používání webové stránky, k sestavování zpráv o aktivitě na webových stránkách a k poskytování dalších služeb souvisejících s činností na webových stránkách a používáním internetu. IP adresa poskytnutá službou Google Analytics v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji Google. Ukládání cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením softwaru vašeho prohlížeče; mějte však na paměti, že pokud tak učiníte, možná nebudete moci využívat všechny funkce této webové stránky v maximální možné míře. Kromě toho můžete zabránit společnosti Google shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webové stránky (včetně vaší IP adresy) a zpracování těchto údajů společností Google stažením pluginu prohlížeče dostupného pod následujícím odkaz a nainstalujte: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Jako alternativu k zásuvnému modulu prohlížeče nebo v prohlížečích na mobilních zařízeních klikněte na následující odkaz a nastavte soubor cookie pro odhlášení které zabrání službě Google Analytics v budoucnu vstoupit na tuto webovou stránku (tento soubor cookie pro odhlášení funguje pouze v tomto prohlížeči a pouze pro tuto doménu, smažte své soubory cookie v tomto prohlížeči, musíte znovu kliknout na tento odkaz): Deaktivujte službu Google Analytics založenou na USA Google LLC je certifikován v rámci US Privacy Shield, který zajišťuje soulad s úrovní ochrany údajů v EU. Další informace o tom, jak zacházet s uživatelskými údaji ve službě Google Analytics, naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs

9) Práva dotčené osoby

9.1 Platný zákon o ochraně údajů vám uděluje komplexní práva na ochranu údajů (práva na informace a zásah) vůči osobě odpovědné za zpracování vašich osobních údajů, o kterých vás budeme informovat níže:

– Právo na přístup podle čl. 15 GDPR: Máte zejména právo na informace o námi zpracovávaných osobních údajích, účelech zpracování, kategoriích zpracovávaných osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým byly vaše údaje zpřístupněny nebo bude plánovaná doba uchovávání nebo kritéria pro určení doby uchovávání, právo na opravu, výmaz, omezení zpracování, námitku proti zpracování, stížnost u dozorového úřadu, původ vašich údajů, pokud jsme je neshromáždili, existenci automatizovaného rozhodování – vytváření včetně profilování a případně smysluplných informací o příslušné logice a rozsahu a účinku takového zpracování, jakož i vašeho práva být informován, které zaručuje podle čl. 46 GDPR při předávání Vašich údajů do třetích zemí;

– Právo na opravu podle čl. 16 GDPR: Máte právo na okamžitou opravu nesprávných údajů, které se vás týkají, a/nebo doplnění vašich neúplných údajů, které ukládáme;

– Právo na vymazání podle čl. 17 DSGVO: Máte právo požadovat vymazání vašich osobních údajů, pokud jsou splněny požadavky čl. 17 (1) GDPR jsou splněny. Toto právo se však neuplatní, zejména pokud je zpracování nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informací, pro splnění právní povinnosti, z důvodů veřejného zájmu nebo pro výkon, výkon nebo obranu práv;

– Právo na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR: Máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů, dokud bude zkontrolována správnost vašich údajů, které jste napadli, pokud odmítnete výmaz vašich údajů z důvodu nepřípustného zpracování údajů a místo toho požadovat omezení zpracování vašich údajů, pokud vaše údaje potřebujete pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků, poté, co tyto údaje již nepotřebujeme k účelu, nebo pokud jste vznesli námitku z důvodů vaší zvláštní situace, dokud není jisté, zda převažují naše legitimní důvody;

– Právo na informace v souladu s čl. 19 GDPR: Pokud máte právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování na odpovědnou osobu, je tato povinna opravit nebo vymazat údaje všem příjemcům, kterým byly osobní údaje, které se vás týkají, zpřístupněny nebo omezení zpracování , pokud se neukáže jako nemožné nebo nepřiměřené. Máte právo být informováni o těchto příjemcích.

– Právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR: Máte právo obdržet své osobní údaje, které nám byly poskytnuty, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu nebo požádat o jejich předání jiné odpovědné osobě, pokud je to technicky proveditelné;

– Právo na odvolání uděleného souhlasu dle čl. 7 odst. 1 písm. 3 DSGVO: Máte právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním údajů s účinností do budoucna. V případě odstoupení od smlouvy dotčené údaje neprodleně vymažeme, pokud další zpracování nemůže být založeno na právním základě pro bezobsahové zpracování. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu do odvolání;

– Právo na odvolání podle čl. 77 GDPR: Pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů, které se vás týkají, je v rozporu s GDPR, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v rámci jakéhokoli jiného správního nebo soudního opravného prostředku členského státu vašeho pobytu, místa vašeho pobytu, práci nebo místu údajného porušení.

10) Doba uchovávání osobních údajů

Doba uchovávání osobních údajů vychází z příslušné zákonné doby uchovávání (např. obchodní a daňové doby uchovávání). Po uplynutí této lhůty jsou odpovídající údaje běžně vymazány, pokud již nejsou potřebné k plnění smlouvy nebo k uzavření smlouvy a/nebo z naší strany netrvá žádný oprávněný zájem na opětovném uložení.