Všeobecné obchodní podmínky

  1. Podmínky

Vstupem na tuto webovou stránku souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito Podmínkami používání webových stránek, všemi platnými zákony a předpisy, a souhlasíte s tím, že odpovídáte za dodržování veškerých platných místních zákonů. Pokud s některou z těchto podmínek nesouhlasíte, je vám zakázáno používat tuto stránku nebo k ní přistupovat. Materiály obsažené na této webové stránce jsou chráněny příslušným autorským právem a zákonem o ochranných známkách.

Žádné předběžné předvádění nákladních listů / proforma faktur / dokladů o produktu / inspekce nebo jiné historické výkonnostní dokumentace.

  1. Použití licence

a) Je uděleno povolení k dočasnému stažení jedné kopie materiálů (informací nebo softwaru) z webových stránek KONICK EXIM TRADING pouze pro osobní, nekomerční přechodné prohlížení. Jedná se o udělení licence, nikoli o převod vlastnického práva, a na základě této licence nesmíte:

i. upravovat nebo kopírovat materiály;

ii. používat materiály pro jakýkoli komerční účel nebo pro jakékoli veřejné vystavení (komerční nebo nekomerční);

iii. pokoušet se dekompilovat nebo zpětně analyzovat jakýkoli software obsažený na webových stránkách KONICK EXIM TRADING;

iv. odstranit z materiálů veškerá autorská práva nebo jiné vlastnické zápisy; nebo

v. převést materiály na jinou osobu nebo „zrcadlit“ materiály na jakýkoli jiný server.

b) Tato licence bude automaticky ukončena, pokud porušíte kterékoli z těchto omezení, a může být společností KONICK EXIM TRADING kdykoli ukončena. Po ukončení prohlížení těchto materiálů nebo po ukončení této licence musíte zničit veškeré stažené materiály ve vašem vlastnictví, ať už v elektronické nebo tištěné podobě.

  1. Zřeknutí se odpovědnosti

c) Materiály na webových stránkách KONICK EXIM TRADING jsou poskytovány „tak, jak jsou“. Společnost KONICK EXIM TRADING neposkytuje žádné záruky, vyjádřené nebo předpokládané, a tímto odmítá a neguje všechny ostatní záruky, včetně (bez omezení) předpokládaných záruk nebo podmínek prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel nebo neporušení duševního vlastnictví nebo jiného porušení práv. Společnost KONICK EXIM TRADING dále nezaručuje ani nečiní žádná prohlášení týkající se přesnosti, pravděpodobných výsledků nebo spolehlivosti použití materiálů na svých internetových stránkách nebo jinak souvisejících s takovými materiály nebo na jakýchkoli stránkách propojených s touto stránkou.

  1. Omezení

Společnost KONICK EXIM TRADING ani její dodavatelé v žádném případě nenesou odpovědnost za jakékoli škody (včetně (bez omezení) škod za ztrátu dat nebo zisku nebo v důsledku přerušení podnikání), vyplývající z použití nebo nemožnosti použít materiály na KONICK EXIM. Internetové stránky TRADING, a to i v případě, že společnost KONICK EXIM TRADING nebo její autorizovaný zástupce byli ústně nebo písemně upozorněni na možnost takového poškození. Protože některé jurisdikce neumožňují omezení předpokládaných záruk nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, nemusí se na vás tato omezení vztahovat.

  1. Revize a chyby

Materiály objevující se na webových stránkách KONICK EXIM TRADING mohou obsahovat technické, typografické nebo fotografické chyby. Společnost KONICK EXIM TRADING nezaručuje, že jakýkoli z materiálů na jejích webových stránkách je přesný, úplný nebo aktuální. Společnost KONICK EXIM TRADING může kdykoli bez upozornění provádět změny v materiálech obsažených na svých webových stránkách. Společnost KONICK EXIM TRADING se však nezavazuje materiály aktualizovat.

  1. Odkazy

Společnost KONICK EXIM TRADING nezkontrolovala všechny stránky, na které odkazuje její internetová stránka, a nenese odpovědnost za obsah žádné takové stránky. Zahrnutí jakéhokoli odkazu neznamená, že společnost KONICK EXIM TRADING podporuje stránky. Použití jakékoli takto propojené webové stránky je na vlastní riziko uživatele.

  1. Úpravy podmínek použití webu

Společnost KONICK EXIM TRADING může kdykoli bez upozornění revidovat tyto podmínky použití svých webových stránek. Používáním této webové stránky souhlasíte s tím, že budete vázáni v té době aktuální verzí těchto Podmínek používání.

  1. Rozhodné právo

Jakýkoli nárok týkající se webových stránek KONICK EXIM TRADING se bude řídit zákony České republiky bez ohledu na další kolizní ustanovení.