Polityka Prywatności

Państwa prywatność jest dla nas bardzo ważna. W związku z tym opracowaliśmy niniejszą Politykę, aby mogli Państwo zrozumieć, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy, komunikujemy i ujawniamy oraz wykorzystujemy dane osobowe. Poniżej przedstawiamy zarys naszej polityki prywatności.

   • Przed lub w czasie zbierania danych osobowych, określimy cele, dla których informacje są zbierane.
   • Będziemy gromadzić i wykorzystywać dane osobowe wyłącznie w celu realizacji określonych przez nas celów oraz dla innych zgodnych celów, chyba że uzyskamy zgodę osoby, której one dotyczą lub jest to wymagane przez prawo.
   • Będziemy przechowywać dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji tych celów.
   • Będziemy gromadzić dane osobowe za pomocą zgodnych z prawem i uczciwych środków oraz, w stosownych przypadkach, za wiedzą lub zgodą osoby, której one dotyczą.

   • Dane osobowe powinny być adekwatne do celów, dla których mają być wykorzystane, oraz, w zakresie niezbędnym do realizacji tych celów, powinny być dokładne, kompletne i aktualne.

   • Będziemy chronić dane osobowe za pomocą rozsądnych zabezpieczeń przed utratą lub kradzieżą, jak również przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, kopiowaniem, wykorzystaniem lub modyfikacją.
   • Udostępnimy klientom informacje o naszych zasadach i praktykach związanych z zarządzaniem danymi osobowymi.

Jesteśmy zobowiązani do prowadzenia naszej działalności zgodnie z tymi zasadami w celu zapewnienia ochrony i zachowania poufności danych osobowych.