Zásady ochrany osobních údajů

Vaše soukromí je pro nás velmi důležité. V souladu s tím jsme vyvinuli tyto zásady, abyste pochopili, jak shromažďujeme, používáme, komunikujeme, zveřejňujeme a využíváme osobní údaje. Níže jsou uvedeny naše zásady ochrany osobních údajů.

   • Před nebo v době shromažďování osobních údajů identifikujeme účely, pro které jsou informace shromažďovány.

   • Budeme shromažďovat a používat osobní údaje výhradně za účelem naplnění námi specifikovaných účelů a pro jiné kompatibilní účely, pokud nezískáme souhlas dotčené osoby nebo jak to vyžaduje zákon.

   • Osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu nezbytně nutnou pro splnění těchto účelů.

   • Osobní údaje budeme shromažďovat zákonnými a spravedlivými prostředky a tam, kde je to vhodné, s vědomím nebo souhlasem dotčené osoby.

   • Osobní údaje by měly být relevantní pro účely, pro které mají být použity, a v rozsahu nezbytném pro tyto účely by měly být přesné, úplné a aktuální.

   • Osobní údaje budeme chránit přiměřenými bezpečnostními opatřeními proti ztrátě nebo krádeži, jakož i neoprávněnému přístupu, zveřejnění, kopírování, použití nebo úpravě.

   • Zákazníkům snadno zpřístupníme informace o našich zásadách a postupech týkajících se správy osobních údajů.

Zavazujeme se, že budeme podnikat v souladu s těmito zásadami, abychom zajistili ochranu a zachování důvěrnosti osobních údajů.