Ochrona danych osobowych

1) Informacje o gromadzeniu danych osobowych i dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej

1.1 Cieszymy się, że odwiedzają Państwo naszą stronę internetową i dziękujemy za Państwa zainteresowanie. Poniżej informujemy o sposobie postępowania z Państwa danymi osobowymi podczas korzystania z naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane, które pozwalają na osobistą identyfikację użytkownika.

1.2 Odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej w rozumieniu Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (DSGVO) jest KONICK EXIM TRADING, s. r. o., Školská 694/32, Praha 1 – Nové Město, Praha, 110 00, Česká Republika. Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub w porozumieniu z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.

1.3 Ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony przekazywania danych osobowych i innych poufnych treści (na przykład zamówień lub zapytań do osoby odpowiedzialnej), niniejsza strona internetowa wykorzystuje połączenie SSL lub połączenie internetowe. Szyfrowanie TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po ciągu znaków „https: //” i ikonie kłódki w pasku przeglądarki. 

2) Zbieranie danych podczas odwiedzania naszej strony internetowej

W przypadku korzystania z naszej strony internetowej w celach informacyjnych, tzn. jeśli nie dokonują Państwo rejestracji lub nie przekazują nam informacji w inny sposób, zbieramy jedynie dane, które Państwa przeglądarka przesyła na nasz serwer (tzw. „pliki dziennika serwera”). Gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, zbieramy następujące informacje, które są nam technicznie niezbędne do wyświetlania strony: – Nasza odwiedzona strona internetowa — Data i godzina w momencie dostępu — Ilość przesłanych danych w bajtach — Źródło / odnośnik, z którego trafili Państwo na stronę – Używana przeglądarka — Używany system operacyjny — Używany adres IP (w razie potrzeby: w formie anonimowej) Przetwarzanie odbywa się zgodnie z Art. 6 par. 1 lit. f DSGVO w oparciu o nasz uzasadniony interes w poprawie stabilności i funkcjonalności naszej strony internetowej. Nie dochodzi do przekazania lub innego wykorzystania danych. Zastrzegamy sobie jednak prawo do retrospektywnego sprawdzenia logów serwera, jeśli konkretne dowody wskazują na bezprawne wykorzystanie danych. 

3) Cookies

W celu uatrakcyjnienia wizyty na naszej stronie internetowej oraz umożliwienia korzystania z określonych funkcji, na różnych stronach używamy tzw. cookies. Są to małe pliki tekstowe zapisywane na Państwa urządzeniu. Niektóre z używanych przez nas plików cookie są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, tzn. po zamknięciu przeglądarki (tzw. pliki cookie sesji). Inne cookies pozostają na Państwa urządzeniu i pozwalają nam lub naszym partnerom (third-party cookies) rozpoznać Państwa przeglądarkę przy następnej wizycie (persistent cookies). Podczas ustawiania plików cookie gromadzone są i przetwarzane indywidualne informacje o użytkowniku, takie jak dane dotyczące przeglądarki i lokalizacji, jak również wartości adresu IP. Trwałe pliki cookie są automatycznie usuwane po upływie określonego czasu, który może być różny w zależności od pliku cookie. W niektórych przypadkach pliki cookie są wykorzystywane do uproszczenia procesu zamawiania poprzez zapisywanie ustawień (np. zapamiętywanie zawartości wirtualnego koszyka na potrzeby późniejszych wizyt na stronie). O ile osobiste pliki cookie są również przetwarzane przez poszczególne pliki cookie przetwarzane przez nas, przetwarzanie odbywa się zgodnie z Art. 6 par. 1 lit. b DSGVO albo w celu realizacji umowy, albo zgodnie z art. 6 par. 6 par. 1 lit. f DSGVO w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów w zakresie możliwie najlepszej funkcjonalności strony internetowej, jak również przyjaznego dla klienta i efektywnego projektowania odwiedzin strony. Możemy współpracować z partnerami reklamowymi, aby uczynić naszą stronę internetową bardziej interesującą dla Państwa. W tym celu, w tym przypadku, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, pliki cookie są przechowywane przez firmy partnerskie na dysku twardym (pliki cookie stron trzecich). W przypadku współpracy z wymienionymi reklamodawcami zostaną Państwo indywidualnie i oddzielnie poinformowani o stosowaniu takich plików cookie oraz o zakresie gromadzonych informacji w poniższych punktach. Proszę pamiętać, że mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby być informowanym o ustawieniu plików cookie i indywidualnie decydować o ich akceptacji lub wyłączyć akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie. Każda przeglądarka różni się sposobem, w jaki zarządza ustawieniami plików cookie. Jest to opisane w menu pomocy każdej przeglądarki, które wyjaśnia, jak zmienić ustawienia plików cookie. Można je znaleźć dla danej przeglądarki pod następującymi linkami:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Block-or-allow-cookies 

Firefox: https://support.mozilla.org/en/kb/cookies-allow-and-dispose

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&hlrm=en&answer=95647

Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html

Należy pamiętać, że funkcjonalność naszej strony internetowej może być ograniczona, jeśli nie akceptują Państwo plików cookie.

4) Kontakt

Podczas kontaktowania się z nami (np. poprzez formularz kontaktowy lub e-mail) zbierane są dane osobowe. Jakie dane są gromadzone w przypadku formularza kontaktowego, można zobaczyć w odpowiednim formularzu kontaktowym. Dane te są zapisywane i wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie lub w celu nawiązania kontaktu i związanej z tym administracji technicznej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes w udzieleniu odpowiedzi na Państwa zapytanie zgodnie z Art. 6 par. 1 lit. f DSGVO. Jeżeli Państwa kontakt ma na celu zawarcie umowy, wówczas dodatkową podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 par. 1 lit. b DSGVO. Państwa dane zostaną usunięte po ostatecznym rozpatrzeniu Państwa wniosku, jeżeli z okoliczności można wywnioskować, że dana sprawa została ostatecznie wyjaśniona i jeżeli nie ma sprzeczności z ustawowymi wymogami przechowywania danych.

5) Przetwarzanie danych przy zakładaniu konta klienta i w celu realizacji umowy Zgodnie z Art. 6 par. 1 lit. b DSGVO, dane osobowe będą nadal gromadzone i przetwarzane, jeśli przekażą je nam Państwo w celu zawarcia umowy lub otwarcia konta klienta.

Jakie dane są pobierane, można zobaczyć w odpowiednich formularzach wprowadzania danych. Usunięcie konta klienta jest możliwe w każdej chwili i może być dokonane poprzez wiadomość na np. adres osoby odpowiedzialnej. Zapisujemy i wykorzystujemy podane przez Państwa dane w celu realizacji umowy. Po zakończeniu umowy lub usunięciu Państwa konta klienta Państwa dane zostaną zablokowane w odniesieniu do podatkowych i handlowych okresów przechowywania i usunięte po upływie tych okresów, o ile nie wyrazili Państwo wyraźnej zgody na dalsze wykorzystanie Państwa danych lub prawnie dozwolone dalsze wykorzystanie danych z naszej strony, o czym poinformujemy Państwa poniżej.

6) Przetwarzanie danych w celu realizacji zamówienia

6.1 W celu realizacji Państwa zamówienia współpracujemy z następującymi usługodawcami, którzy pomagają nam w całości lub częściowo w realizacji zawartych umów. Te dane osobowe zostaną przekazane tym usługodawcom zgodnie z poniższymi informacjami. Zebrane przez nas dane osobowe zostaną przekazane przedsiębiorstwu transportowemu, któremu w ramach umowy zlecono dostawę, o ile jest to konieczne do dostarczenia towaru. Państwa dane dotyczące płatności przekazujemy w ramach procesu płatności zleconemu bankowi, o ile jest to konieczne dla procesu płatności. Jeżeli korzystamy z usług dostawców usług płatniczych, poinformujemy Państwa o tym wyraźnie poniżej. Podstawą prawną przekazywania danych jest Art. 6 par. 1 lit. b DSGVO.

6.2 Przekazywanie danych osobowych dostawcom usług spedycyjnych — DHL, DB Schenker, DPD, PPL lub innym firmom logistycznym będącym osobami trzecimi. Na przykład, w przypadku dostawy towarów przez firmę kurierską DHL (Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Strasse 20,53113 Bonn), podajemy Państwa adres e-mail zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO. 6 para. 1 lit. a DSGVO przed dostawą towaru w celu uzgodnienia terminu dostawy lub powiadomienia DHL o dostawie, jeśli użytkownik wyraził na to wyraźną zgodę w procesie zamawiania. W przeciwnym razie, w celu świadczenia usług zgodnie z Art. 6 par. 1 lit. b DSGVO tylko nazwę odbiorcy i adres dostawy. Przekazywanie danych odbywa się tylko w zakresie niezbędnym do dostawy towarów. W tym przypadku nie jest możliwe wcześniejsze uzgodnienie terminu dostawy z DHL lub zapowiedź dostawy. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta ze skutkiem na przyszłość wobec osoby wymienionej powyżej lub wobec dostawcy usług transportowych.   

6.3 Korzystanie z usług dostawców usług płatniczych (payment service providers) – Paypal, GoPay lub obcych instytucji bankowych. Na przykład w przypadku płatności za pośrednictwem systemu PayPal, karty kredytowej za pośrednictwem systemu PayPal, polecenia zapłaty za pośrednictwem systemu PayPal lub — jeśli jest to oferowane – „zakupu na konto” lub „płatności ratalnej” za pośrednictwem systemu PayPal, przekazujemy Państwa dane dotyczące płatności do Paypal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (zwanego dalej „PayPal”). Ujawnienie danych odbywa się zgodnie z Art. 6 par. 1 lit. b DSGVO i tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji procesu płatności. PayPal zastrzega sobie w przypadku metod płatności: karta kredytowa w systemie PayPal, polecenie zapłaty w systemie PayPal lub — jeśli jest to oferowane – „zakup na rachunek” lub „rata” w systemie PayPal przeprowadzenie kontroli kredytowej. W razie potrzeby Państwa dane dotyczące płatności będą przetwarzane zgodnie z Art. 6 par. 1 lit. f DSGVO na podstawie uzasadnionego interesu firmy PayPal w określeniu ich wypłacalności do biur kredytowych przeszedł. Wynik kontroli kredytowej dotyczący statystycznego prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązania jest wykorzystywany przez firmę PayPal w celu podjęcia decyzji o udostępnieniu danej metody płatności. Informacje kredytowe mogą zawierać wartości prawdopodobieństwa (tzw. wartości punktowe). O ile wartości punktowe są uwzględniane w wynikach oceny kredytowej, są one oparte na uznanej naukowo procedurze matematyczno-statystycznej. Obliczanie wartości punktowych obejmuje między innymi dane adresowe. Dalsze informacje na temat ochrony danych, między innymi na temat wykorzystywanych biur informacji kredytowej, można znaleźć w polityce prywatności firmy PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full W każdej chwili można wyrazić sprzeciw wobec takiego przetwarzania danych, wysyłając wiadomość do firmy PayPal. PayPal może jednak nadal być uprawniony do przetwarzania Państwa danych osobowych, jeśli jest to konieczne do realizacji płatności wynikającej z umowy.

6.4 Sprawdzanie zdolności kredytowej 

Nasza firma regularnie sprawdza Państwa zdolność kredytową przy zawieraniu umów, a w określonych przypadkach, w których istnieje uzasadniony interes, również w przypadku obecnych klientów. W tym celu przekazujemy Państwa nazwisko i dane kontaktowe. Informacje te zgodnie z Art. 14 rozporządzenia podstawowego UE o ochronie danych osobowych w sprawie przetwarzania danych.

7) Marketing online Korzystanie z Google AdWords Conversion Tracking

Ta strona internetowa korzysta z programu reklamowego online Google AdWords oraz, w ramach Google AdWords, ze śledzenia konwersji Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Z oferty Google Adwords korzystamy w celu zwrócenia uwagi na nasze atrakcyjne oferty za pomocą materiałów reklamowych (tzw. Google Adwords) na zewnętrznych stronach internetowych. W odniesieniu do danych z kampanii reklamowych możemy określić, jak skuteczne są poszczególne działania reklamowe. Jesteśmy zainteresowani wyświetlaniem Państwu reklam, które są dla Państwa interesujące, aby uczynić naszą stronę internetową bardziej interesującą dla Państwa oraz aby osiągnąć sprawiedliwą kalkulację kosztów reklamy. Plik cookie śledzenia konwersji jest ustawiany, gdy użytkownik kliknie reklamę AdWords obsługiwaną przez Google. Cookies to małe pliki tekstowe, które są zapisywane w systemie komputerowym użytkownika. Pliki te tracą ważność po 30 dniach i nie są wykorzystywane do identyfikacji użytkownika. Jeśli użytkownik odwiedzi określone strony tej witryny, a plik cookie jeszcze nie utracił ważności, Google i my możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę. Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być śledzone przez strony internetowe reklamodawców AdWords. Informacje zebrane za pomocą pliku cookie konwersji są wykorzystywane do generowania statystyk konwersji dla reklamodawców AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci otrzymują informację o całkowitej liczbie użytkowników, którzy kliknęli ich reklamę i zostali przekierowani na stronę znacznika śledzenia konwersji. Nie otrzymują jednak informacji, które identyfikują użytkowników. Jeśli nie chcesz uczestniczyć w śledzeniu, możesz zablokować to użycie, wyłączając plik cookie Google Conversion Tracking w swojej przeglądarce internetowej w Preferencjach użytkownika. Nie zostaniesz uwzględniony w statystykach śledzenia konwersji. Korzystamy z Google Adwords w oparciu o nasz uzasadniony interes w ukierunkowanej perełce reklamowej. Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. Google LLC z siedzibą w USA jest certyfikowany w ramach Tarczy Prywatności USA, co zapewnia zgodność z poziomem ochrony danych w UE. Więcej informacji na temat polityki prywatności firmy Google można znaleźć pod następującym adresem internetowym: http://www.google.com/policies/privacy/ Można trwale dezaktywować pliki cookie poprzez ich zablokowanie, ustawiając odpowiednio oprogramowanie przeglądarki lub pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: http://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de Należy pamiętać, że niektóre funkcje tej strony internetowej mogą nie być używane lub mogą być używane w ograniczonym zakresie, jeśli dezaktywowano korzystanie z plików cookie.

8) Usługi analizy sieciowej Google (Universal) Analytics — Google Analytics

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy sieciowej firmy Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Google Analytics używa tak zwanych „cookies”, plików tekstowych, które są przechowywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania przez Państwa z tej strony internetowej (łącznie ze skróconym adresem IP) są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Ta strona korzysta z Google Analytics wyłącznie z rozszerzeniem „_anonymizeIp ()”, które zapewnia anonimizację adresu IP poprzez skrócenie i wyklucza bezpośrednie odniesienie do osoby. Rozszerzenie to powoduje uprzednie skrócenie adresu IP przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W tych wyjątkowych przypadkach przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z Art. 6 par. 1 lit. f DSGVO w oparciu o nasz uzasadniony interes w analizie statystycznej zachowań użytkowników w celach optymalizacyjnych i marketingowych. Google będzie korzystał z tych informacji w naszym imieniu w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia nam innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu. Adres IP przekazany przez Google Analytics w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google. Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie Państwa przeglądarki; zwracamy jednak uwagę na to, że w takim przypadku nie będą Państwo mogli w pełni korzystać z wszystkich funkcji tej strony internetowej. Ponadto mogą Państwo zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem przez Państwa z tej strony internetowej (w tym Państwa adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de Jako alternatywę dla wtyczki do przeglądarki lub w przeglądarkach na urządzeniach mobilnych, proszę kliknąć poniższy link, aby ustawić plik cookie opt-out, który uniemożliwi Google Analytics z tej strony w przyszłości (ten plik cookie opt-out działa tylko w tej przeglądarce i tylko dla tej domeny, usuń pliki cookie w tej przeglądarce, musisz kliknąć ten link ponownie): Wyłącz Google Analytics Firma Google LLC z siedzibą w USA posiada certyfikat Tarczy Prywatności, który zapewnia zgodność z poziomem ochrony danych w UE. Więcej informacji na temat sposobu postępowania z danymi użytkownika w Google Analytics można znaleźć w Polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en 

9) Prawa osoby zainteresowanej

9.1 Obowiązujące prawo o ochronie danych osobowych przyznaje Państwu kompleksowe prawa ochrony danych (prawo do informacji i interwencji) wobec osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie Państwa danych osobowych, o których poinformujemy Państwa poniżej: – Prawo dostępu zgodnie z Art. 15 GDPR: W szczególności mają Państwo prawo do informacji o przetwarzanych przez nas danych osobowych, celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Państwa dane zostały ujawnione lub będą planowane okres przechowywania, lub kryteria ustalania okresu przechowywania, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego, pochodzenia Państwa danych, jeżeli nie zostały one przez nas zebrane, istnienia zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania i ewentualnie istotnych informacji na temat zastosowanej logiki oraz zakresu i skutków takiego przetwarzania, jak również Państwa prawa do informacji, które gwarantuje zgodnie z Art. 46 GDPR w przypadku przekazania Państwa danych do krajów trzecich; – prawo do korekty zgodnie z Art. 16 GDPR: Masz prawo do natychmiastowej korekty nieprawidłowych danych dotyczących Ciebie i / lub uzupełnienia Twoich niekompletnych danych przechowywanych przez nas; – Prawo do anulowania zgodnie z art. 17 DSGVO: Masz prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych, jeśli wymogi art. 17 (1) GDPR są spełnione. 17 (1) GDPR są spełnione. Prawo to nie ma jednak zastosowania, w szczególności w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do wypełnienia obowiązku prawnego, ze względu na interes publiczny lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony praw; – prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 GDPR: Mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, o ile sprawdzana jest poprawność Państwa danych, którą Państwo zakwestionowali, jeśli odmówią Państwo usunięcia Państwa danych z powodu niedopuszczalnego przetwarzania danych i zamiast tego zażądają Państwo ograniczenia przetwarzania Państwa danych, jeśli potrzebują Państwo swoich danych do dochodzenia, wykonywania lub obrony praw ustawowych, po tym jak nie potrzebujemy już tych danych po celu lub jeśli sprzeciwili się Państwo z powodu Państwa szczególnej sytuacji, jak na razie nie ma pewności, czy nasze uzasadnione powody przeważają; – Prawo do informacji zgodnie z art. 19 GDPR: Jeśli masz prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania do osoby odpowiedzialnej, on / ona jest zobowiązany do sprostowania lub usunięcia danych do wszystkich odbiorców, do których dane osobowe odnoszące się do Ciebie zostały ujawnione lub ograniczenia przetwarzania, chyba że okaże się niemożliwe lub nieproporcjonalne. Mają Państwo prawo do uzyskania informacji o tych odbiorcach. – Prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 GDPR: Mają Państwo prawo do otrzymania przekazanych nam danych osobowych w ustrukturyzowanym, wspólnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub do żądania przekazania ich innej odpowiedzialnej osobie, o ile jest to technicznie wykonalne; – prawo do odwołania udzielonej zgody zgodnie z art.. 7 par. 3 DSGVO: Mają Państwo prawo do odwołania raz udzielonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. W przypadku cofnięcia zgody dane te zostaną przez nas niezwłocznie usunięte, o ile dalsze przetwarzanie nie może opierać się na podstawie prawnej dla przetwarzania beztreściowego. Odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody do momentu jej odwołania; – prawo do odwołania na podstawie art. 77 GDPR: Jeśli uważasz, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie jest sprzeczne z GDPR, masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, w szczególności w każdym innym administracyjnym lub sądowym środku odwoławczym państwo członkowskie miejsca pobytu, miejsce pracy lub miejsce domniemanego naruszenia.

10) Czas przechowywania danych osobowych

Czas przechowywania danych osobowych jest oparty na odpowiednim prawnym okresie przechowywania (np. okresy przechowywania danych handlowych i podatkowych). Po upływie tego terminu odpowiednie dane są rutynowo usuwane, jeżeli nie są już potrzebne do realizacji umowy lub do zainicjowania umowy i / lub z naszej strony nie istnieje uzasadniony interes w ponownym przechowywaniu.